AVÍS LEGAL

 

Objecte Social

MERITXELL SOLER MORATÓ, té com a activitat els serveis terapèutics de logopèdia i psicologia tant per a nens i adolescents com per a adults.

Identificació

 

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen al titular del Web: www.meritxellmorato.com

 

Denominació Social: MERITXELL SOLER MORATÓ

 

Domicili: CL. CARLES MERCADER, 14 ENT. 2ª08960- SANT JUST DESVERN (BARCELONA) 

 

Telèfon: 639852510 E-mail:  tttxell@hotmail.com

 

NIF: 46355459V

 

Dades de professió regulada: Col·legiada en el Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) amb núm. 1046-08

 

Titulació: diplomada en logopèdia.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquest Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a MERITXELL SOLER MORATÓ i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MERITXELL SOLER MORATÓ

 

L'accés a aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de MERITXELL SOLER MORATÓ excepte que s'estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d’ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació de les condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis professionals.

 

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d'aquest web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

MERITXELL SOLER MORATÓ no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

 

Tant l'accés a aquest Web com l'ús que pugui fer-se de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

 

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

 

MERITXELL SOLER MORATÓ es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes o serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

MERITXELL SOLER MORATÓ, no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

 

Política de Protecció de Dades

 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres serveis professionals.

 

Mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a MERITXELL SOLER MORATÓ, l'interessat dona el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, per rebre comunicacions comercials sobre els serveis professionals de MERITXELL SOLER MORATÓ.

 

En cap cas MERITXELL SOLER MORATÓ, utilitzarà les dades personals dels interessats per finalitats diferents de les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l' esmentat Reglament.

 

Per mantenir-li informat sobre novetats o nous serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés de les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixos.

 

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

 

Identitat del responsable (contacte): MERITXELL SOLER MORATÓ, C/ Carles Mercader, 14 En. 2ª de Sant Just Desvern, 0890-Barcelona. tttxell@hotmail.com  Telf: 639852510

 

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

 

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

 

MERITXELL SOLER MORATÓ recorda a les persones majors d'edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

 

També us informem que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MERITXELL SOLER MORATÓ per això no ens fem responsables dels continguts d'aquests llocs Webs ni tampoc estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un lloc en concret, l'usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.